Sømna kirke på Vik i Sømna
Sømna kirke på Vik i Sømna

Konfirmasjon i Sømna

 

DU ER VELKOMMEN TIL KONFIRMANTTID I SØMNA MENIGHET!

 

 

HVA ER KONFIRMASJON?

Konfirmasjon har vi hatt i Norge i mer enn 250 år. Den har forandret seg noe med tiden og består i dag av en 8 måneders konfirmasjonstid som avsluttes med en konfirmasjonsgudstjeneste der hver enkelt konfirmant blir bedt for med håndspåleggelse. Det er slutt på å avgi noe løfte denne dagen. Konfirmasjon er kirkens opplæring til de døpte, men det er også mulig å følge undervisningen for den som ikke er døpt. Man må da døpes før selve konfirmasjonsdagen. (Ta kontakt med presten om dette)

 

KONFIRMASJONSTIDEN

Konfirmasjonstiden starter i september og foregår i kirken og noe på ungdomsklubben LIME.. Det inngår også et visst antall gudstjenester i opplegget, der den første er en presentasjons-gudstjeneste i september. Da blir hver enkelt konfirmant presentert for menigheten, og det er hyggelig om foresatte følger sin konfirmant denne dagen. Det planlegges også en weekendtur til Trondheim 3.-5.februar 2017.  Detaljert program for hele konfirmasjonstiden blir presentert på et foreldremøte i september. Nærmere informasjon blir sendt alle påmeldte via posten.

 

 

INNSKRIVING/PÅMELDING

 

For å melde seg på som konfirmant 2016/2017 i Sømna menighet gjør du slik: Fyll ut neste side, klipp ut og lever ved personlig frammøte på menighetskontoret (Tusbergstua på bygdetunet) tirsdag 7.juni  kl.10-12. Hvis du IKKE er døpt i Sømna kirke må du legge ved dåpsattest. Hvis du har endret navn siden dåpen må vi også ha dokumentasjon på det. (se innmeldingsskjemaet). SØRG FOR AT ALT PÅ SKJEMAET ER FYLT UT. (Evt. dåpsattest og navneendringsskjema kan ettersendes)

 

BETALING

For å kunne gi konfirmantene et variert opplegg som bl.a inneholder en weekend-tur, er vi avhengig av at alle betaler en egenandel. Sømna menighet får ingen ekstra tilskudd for å dra på tur med konfirmantene. Egenandelen er beregnet til kr. 1500,- og betales i to omganger, oktober og januar. Giro blir tilsendt. Skulle egenandelen være et hinder for å delta i konfirmantopplegget i Sømna, er det mulig å søke Sømna kirkelige fellesråd om støtte.

 

 

 

 

 

For mer info, se menighetens hjemmesider


INNMELDING TIL KONFIRMASJON I SØMNA MENIGHET

 

Jeg melder meg herved som konfirmant i Sømna menighet skoleåret 2016/2017

KONFIRMANTEN

 

Fornavn (alle hvis flere):……………………………. Mellomnavn:………………………….

 

Etternavn:………………………………………………………

 

Bostedsadresse:………………………………… Postadresse:…………………………………

 

Telefon:......................................           Evt. mobil (konfirmantens):……………………………….

 

Fødselsnr.(11 siffer):……………........                            Fødested:……………….       

 

Døpt den …………. i ………………kirke              Klasse:………

MOR

 

Fornavn:……………………………………….       Mellomnavn:……………………………..

 

Etternavn:…………………………………………            Fødselsnr. (11 siffer)………………………

 

Etternavn som ugift:………………………………..

FAR

 

Fornavn:………………………………………        Mellomnavn:……………………………...

 

Etternavn:………………………………………..    Fødselsnr. (11 siffer)……………………..

 

Evt. e-postadr.(for foresatte):…………………………………………………………..

 

 

LES NØYE:

  1. Alle som IKKE ER DØPT I SØMNA KIRKE må levere dåpsattest.  (Ny dåpsattest kan fåes ved henvendelse til menigheten der dåpen foregikk)

2. Dersom det har vært foretatt skifte av navn etter dåpen, må attest for navneskifte vedlegges. (Gjelder alle typer forandringer av navnet, også tillegg eller frafall av mellomnavn eller etternavn siden dåpen)

Etter nye retningslinjer for offentliggjøring av navn, må vi også ha med følgende:

Dersom dere IKKE tillater at konfirmantens navn offentliggjøres i menighetsblad og lokalaviser før konfirmasjonsdagen, vennligst sett kryss her:____

Dersom dere IKKE tillater at bilder fra konfirmantaktiviteter, med konfirmantens fornavn,  legges ut på menighetens hjemmesider,  sett kryss her:____

 

 

Dato…………………………

 

………………………………………..                   ………………………………………….

Konfirmantens underskrift                    En av de foresattes underskrift

 

Vennligst se til at alle opplysninger er fylt ut! Leveres menighetskontoret tirsdag 11. juni!

Apr18
Søndag 18. april, 2021
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Apr28
Onsdag 28. april, 2021
18:30 Møte i Sømna MR/FR
 
Mai2
Søndag 2. mai, 2021
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Mai17
Mandag 17. mai, 2021
11:30 Gudstjeneste i Sømna kirke
17. mai
 
Mai23
Søndag 23. mai, 2021
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Mai30
Søndag 30. mai, 2021
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Jun13
Søndag 13. juni, 2021
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Jun16
Onsdag 16. juni, 2021
18:30 Møte i Sømna MR/FR
 
Jun27
Søndag 27. juni, 2021
00:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Sep1
Onsdag 1. september, 2021
18:30 Møte i Sømna MR/FR
 
Okt13
Onsdag 13. oktober, 2021
18:30 Møte i Sømna MR/FR
Des1
Onsdag 1. desember, 2021
18:30 Møte i Sømna MR/FR
 
Powered by Cornerstone