Sømna kirke på Vik i Sømna
Sømna kirke på Vik i Sømna

Prisliste kirkelige tjenester

PRISER FOR KIRKELIGE TJENESTER
NB: Alle kirkelige handlinger i Sømna sokn er gratis for medlemmer av Den norske krike med bopel i Sømna eller Brønnøy.

STREAMING AV KIRKELIGE HANDLINGER kr. 500,-

BRUK AV KIRKEN
Bryllup for utenbygds boende (inkl. betjening: prest, organist og kirketjener): kr.2500
Begravelse for andre lokale trossamfunn (leie av kirken): kr.2500
Begravelse utenbygds boende (inkl. betjening): kr.2500
Gravferdsavgift utenbygds boende (inkl. betjening): kr.1500
Festeavgift (pr. grav) pr.år: kr 60,-
Utleie av kirken til konserter/inntektsbringende arrangement: kr.1000
+ 10 % av solgte billetter
Utleie av kirken til ikke inntektsbringende arrangement: kr.1000

EKSISTERENDE GRAVMINNER
Oppretting av bolting av gravminner: 1 bolt/2 bolter   kr.900/1200
Oppretting av gravminner der alt utstyr er på plass, liten stein: kr.700
                                                                                  middels stein: kr.900
                                                                                  stor stein: kr.1200
Nytt fundament under stein: kr.300
Bolting av gravminne med 1 ekstra bolt: kr.300
Mangler bolt, men det finnes hull: kr.150

NYE STEINER
Oppsetting av gravminne med eller uten blomsterramme: kr.1200
Oppsetting av sokkel med blomsterramme: kr.1200
Oppsetting av sokkel uten blomsterramme: kr. 900
Oppsetting/oppretting av blomsterramme: kr. 500

GEBYRER
Fakturagebyr: kr.50
Gebyr ved attestskriving (vielse/dåp) – original gratis: kr.100
Gebyr ved registrering og fakturering av første gangs feste: kr.50

Brønnøy kommune regnes som Sømna – ikke utenbygds boende
For bestilling, ta kontakt med kirkekontoret.

Aug15
Søndag 15. august, 2021
18:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Aug29
Søndag 29. august, 2021
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Sep1
Onsdag 1. september, 2021
18:30 Møte i Sømna MR/FR
 
Sep12
Søndag 12. september, 2021
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
Med utdeling av 4-års bok
 
Sep19
Søndag 19. september, 2021
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
Konfirmasjon
13:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
Konfirmasjon
 
Okt3
Søndag 3. oktober, 2021
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Okt10
Søndag 10. oktober, 2021
18:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
Salmekveld
 
Okt13
Onsdag 13. oktober, 2021
18:30 Møte i Sømna MR/FR
 
Okt17
Søndag 17. oktober, 2021
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
Presentasjon av konfirmanter 2022
 
Okt31
Søndag 31. oktober, 2021
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Nov7
Søndag 7. november, 2021
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
Allehelgensdag
 
Nov21
Søndag 21. november, 2021
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Nov28
Søndag 28. november, 2021
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
Med deltagelse av Lys Våken
 
Des1
Onsdag 1. desember, 2021
18:30 Møte i Sømna MR/FR
 
Des12
Søndag 12. desember, 2021
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Des19
Søndag 19. desember, 2021
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Des24
Fredag 24. desember, 2021
15:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
Julaften
 
Des25
Lørdag 25. desember, 2021
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
1. juledag
Jan1
Lørdag 1. januar, 2022
18:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Powered by Cornerstone