Sømna kirke på Vik i Sømna
Sømna kirke på Vik i Sømna

Prisliste kirkelige tjenester

PRISER FOR KIRKELIGE TJENESTER
NB: Alle kirkelige handlinger i Sømna sokn er gratis for medlemmer av Den norske krike med bopel i Sømna eller Brønnøy.

STREAMING AV KIRKELIGE HANDLINGER kr. 500,-

BRUK AV KIRKEN
Bryllup for utenbygds boende (inkl. betjening: prest, organist og kirketjener): kr.2500
Begravelse for andre lokale trossamfunn (leie av kirken): kr.2500
Begravelse utenbygds boende (inkl. betjening): kr.2500
Gravferdsavgift utenbygds boende (inkl. betjening): kr.1500
Festeavgift (pr. grav) pr.år: kr 60,-
Utleie av kirken til konserter/inntektsbringende arrangement: kr.1000
+ 10 % av solgte billetter
Utleie av kirken til ikke inntektsbringende arrangement: kr.1000

EKSISTERENDE GRAVMINNER
Oppretting og bolting av gravminner: 1 bolt/2 bolter   kr.900/1200
Oppretting av gravminner der alt utstyr er på plass, liten stein: kr.750
                                                                                  middels stein: kr.900
                                                                                  stor stein: kr.1200
Nytt fundament under stein: kr.300
Bolting av gravminne med 1 ekstra bolt: kr.300
Mangler bolt, men det finnes hull: kr.150

NYE STEINER
Oppsetting av gravminne med eller uten blomsterramme: kr.1200
Oppsetting av sokkel med blomsterramme: kr.1200
Oppsetting av sokkel uten blomsterramme: kr. 900
Oppsetting/oppretting av blomsterramme: kr. 500

GEBYRER
Fakturagebyr: kr.50
Gebyr ved attestskriving (vielse/dåp) – original gratis: kr.100
Gebyr ved registrering og fakturering av første gangs feste: kr.50

Brønnøy kommune regnes som Sømna – ikke utenbygds boende
For bestilling, ta kontakt med kirkekontoret.

Jun13
Torsdag 13. juni, 2024
19:00 Konsert i kirken
Nordnorsk sommerkonsert med Kor i Øyan
 
Jun23
Søndag 23. juni, 2024
11:00 Gudstjeneste med dåp i Sømna kirke
 
Jun30
Søndag 30. juni, 2024
11:00 Gudstjeneste med dåp i Sømna kirke
 
Jul21
Søndag 21. juli, 2024
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
Med deltagelse av 50 års konfirmanter
 
Jul29
Mandag 29. juli, 2024
13:00 Olsokgudstjeneste
På Vik gamle kirkested
 
Aug3
Lørdag 3. august, 2024
17:00 Konsert i kirken
"Sunnivas Hjertemedisin" Norske og svenske sanger på vårres vis. (Med flere lokale musikere)
 
Aug11
Søndag 11. august, 2024
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Aug25
Søndag 25. august, 2024
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Sep1
Søndag 1. september, 2024
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Sep4
Onsdag 4. september, 2024
18:00 Møte iSømna MR/FR
 
Sep15
Søndag 15. september, 2024
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Sep22
Søndag 22. september, 2024
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
Presentasjon av konfirmanter
 
Sep29
Søndag 29. september, 2024
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Okt13
Søndag 13. oktober, 2024
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Okt27
Søndag 27. oktober, 2024
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Nov3
Søndag 3. november, 2024
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Nov10
Søndag 10. november, 2024
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Nov24
Søndag 24. november, 2024
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Des1
Søndag 1. desember, 2024
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Des8
Søndag 8. desember, 2024
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Des24
Tirsdag 24. desember, 2024
15:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
Des25
Onsdag 25. desember, 2024
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Powered by Cornerstone