Sømna kirke på Vik i Sømna
Sømna kirke på Vik i Sømna

Prisliste kirkelige tjenester

PRISER FOR KIRKELIGE TJENESTER
NB: Alle kirkelige handlinger i Sømna sokn er gratis for medlemmer av Den norske krike med bopel i Sømna eller Brønnøy.

STREAMING AV KIRKELIGE HANDLINGER kr. 500,-

BRUK AV KIRKEN
Bryllup for utenbygds boende (inkl. betjening: prest, organist og kirketjener): kr.2500
Begravelse for andre lokale trossamfunn (leie av kirken): kr.2500
Begravelse utenbygds boende (inkl. betjening): kr.2500
Gravferdsavgift utenbygds boende (inkl. betjening): kr.1500
Festeavgift (pr. grav) pr.år: kr 60,-
Utleie av kirken til konserter/inntektsbringende arrangement: kr.1000
+ 10 % av solgte billetter
Utleie av kirken til ikke inntektsbringende arrangement: kr.1000

EKSISTERENDE GRAVMINNER
Oppretting av bolting av gravminner: 1 bolt/2 bolter   kr.900/1200
Oppretting av gravminner der alt utstyr er på plass, liten stein: kr.750
                                                                                  middels stein: kr.900
                                                                                  stor stein: kr.1200
Nytt fundament under stein: kr.300
Bolting av gravminne med 1 ekstra bolt: kr.300
Mangler bolt, men det finnes hull: kr.150

NYE STEINER
Oppsetting av gravminne med eller uten blomsterramme: kr.1200
Oppsetting av sokkel med blomsterramme: kr.1200
Oppsetting av sokkel uten blomsterramme: kr. 900
Oppsetting/oppretting av blomsterramme: kr. 500

GEBYRER
Fakturagebyr: kr.50
Gebyr ved attestskriving (vielse/dåp) – original gratis: kr.100
Gebyr ved registrering og fakturering av første gangs feste: kr.50

Brønnøy kommune regnes som Sømna – ikke utenbygds boende
For bestilling, ta kontakt med kirkekontoret.

Okt2
Søndag 2. oktober, 2022
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
Med presentasjon av konfirmanter
 
Okt9
Søndag 9. oktober, 2022
11:00 Gudstjeneste med dåp i Sømna kirke
 
Okt16
Søndag 16. oktober, 2022
11:00 Gudstjeneste med dåp i Sømna kirke
 
Okt26
Onsdag 26. oktober, 2022
18:00 Møte i Sømna MR/FR
 
Okt30
Søndag 30. oktober, 2022
11:00 Gudstjeneste med dåp i Sømna kirke
 
Nov6
Søndag 6. november, 2022
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
Allehelgensdag
 
Nov13
Søndag 13. november, 2022
18:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
Musikkgudstjeneste
 
Nov27
Søndag 27. november, 2022
11:00 Gudstjeneste med dåp i Sømna kirke
1. søndag i advent
 
Des4
Søndag 4. desember, 2022
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Des7
Onsdag 7. desember, 2022
18:00 Møte i Sømna MR/FR
 
Des18
Søndag 18. desember, 2022
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Des24
Lørdag 24. desember, 2022
15:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
Julaften
 
Des25
Søndag 25. desember, 2022
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
1. juledag
 
Jan1
Søndag 1. januar, 2023
18:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
1. nyttårsdag
Mai7
Søndag 7. mai, 2023
11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste
Konfirmasjon
 
Powered by Cornerstone