Sømna kirke på Vik i Sømna
Sømna kirke på Vik i Sømna

Informasjon om konfirmantundervisning

Velkommen til en spennende konfirmanttid. Vi samler konfirmantene om lag hver 14. dag, og veksler mellom å treffes i kirka på dagtid, og fredagskvelder på LIME (ungdomsklubben på Berg). En konfirmantweekend til Trondheim er også en del av opplegget. I tillegg består konfirmantopplegget av et visst antall gudstjenester i Sømna kirke. Alt i programmet er obligatorisk.
Konfirmasjonsdato i 2023 er søndag 7. mai.  
Ta kontakt med oss hvis det er spesielle forhold vi burde være klar over vedrørende din konfirmant.

Ansvarlig for konfirmantundervisningen i Sømna menighet er sokneprest i Sømna, Heidi Frich Andersen (41145131), trosopplærer Tone J. Sund (90897464) og diakon Per Weibye (99360376). Vi gleder oss til å treffe konfirmantene, og vi skal gjøre vårt beste for at det blir en fin tid for hver enkelt.
 

Med forbehold om endringer ser programmet slik ut: 

Undervisning i kirka onsdager kl 13-14:30 og LIME fredager 19-20 (begge en gang pr mnd)

September:

 • Onsdag 28.09: Konfirmantundervisning i kirka kl 13-14:30.
 • Onsdag 28.09: Foreldremøte i kirka kl 19:00 (konfirmantene møter ikke)

Oktober:

 • Søndag 02.10: Presentasjonsgudstjeneste i kirka kl 11. Konfirmantene møter 10:30.
  • kl 13-16: Peacepainting på Framheim for alle konfirmantene
 • Onsdag 19.10: Konfirmantundervisning i kirka kl 14:30
 • Søndag 30.10: LIME kl.18-21: Vi ser film: «Son of God»

November:

 • Onsdag 09.11: Konfirmantundervisning i kirka kl 13-14:30  
 • Fredag 25.11: LIME kl 19-20:

Desember:

 • Onsdag 14.12: Felles konfirmantundervisning i kirka kl 13-14:30: Trene til lysmesse
 • Onsdag 21.12: Kirka kl 9: Lysmesse med skolene. Lysprosesjon med konfirmantene

Januar:

 • Onsdag 11.01: Konfirmantundervisning i kirka kl 13-14:30
 • Fredag 27.01: LIME kl. 19:00-20:00; forberedelse konfirmantweekend

Februar:

 • Helgen 03.02-05.02: Konfirmantweekend/Impuls i Trondheim
 • Onsdag 08.02: Konfirmantundervisning i kirka kl 13-14:30  
 • Fredag 17.02: LIME kl 19-20:

Mars:

 • Onsdag 08.03: Konfirmantundervisning i kirka kl 13-14:30
 • Fredag 24.03: LIME kl. 19:00-20:00
 • Onsdag 29.03: Konfirmantundervisning kl. 13-14:30

April:  

 • Onsdag 19.04: Konfirmantundervisning kl. 13-14:30
  • Øve til samtalegudstjeneste
 • Onsdag 26.04: Samtalegudstjeneste i kirka kl. 18:00 (flyttet fra 23. april grunnet arrangementskollisjon) 
  • onsdag 26. april kl 19: Foreldremøte i kirka - umiddelbart etter gudstjenesten (konfirmantene kan også delta)

Mai:

 • Onsdag 03.05: Sømna Kirke kl. 13-14:30
  • Fotografering og øving til konfirmasjon
 • Søndag 07.05: Sømna kirke kl. 11: Konfirmasjon!

GUDSTJENESTER I SØMNA KIRKE:

Av de 10 obligatoriske gudstjenestene er 6 felles for alle:

1. Presentasjonsgudstjeneste
2. Høytidsgudstjeneste 1.juledag eller en annen gudstjeneste i jula:
3. Gudstjeneste i forbindelse med konfirmanttur (Nidarosdomen)
4. Høytidsgudstjeneste 1.påskedag eller en annen gudstjeneste i påsken
5. Samtalegudstjeneste
6. Konfirmasjonsgudstjeneste

Da gjenstår 4 gudstjenester og 2 av disse er med tjenesteoppgaver. De ørige 2 velger konfirmantene selv når de går til gudstjeneste. Det er også mulig å få godkjent innntil en gudstjeneste fra oppmøte i annen kirke/menighet. Dette krever at konfirmanten har med og fyller ut gudstjenesteskjema, og får underskrift fra presten som har gudstjenesten. (se link under) 

TJENESTEOPPGAVER I GUDSTJENESTENE

Vi fordeler det slik at hver konfirmant i løpet av konfirmasjonstiden får to gudstjenester hver med tildelt arbeidsoppgave. Hvis en av søndagene ikke passer ber vi dere bytte innbyrdes OG gi beskjed om det til Tone. Denne listen går frem til våren. Når konfirmantene skal ha oppgaver møter de senest en halv time før gudstjenesten begynner.

Oppgavene de får er enkle og krever som regel ingen spesiell forberedelse, utenom en gang hver med baking (gå i prosesjon, hente bønnekrukke, være kirkevert og ønske velkommen.). Noen kan bli bedt om å lese, men det vil i så fall alltid skje i god tid i forkant så man får øvet seg hjemme.

Relaterte lenker
Jun4
Søndag 4. juni, 2023
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Jun14
Onsdag 14. juni, 2023
18:00 Møte i Sømna MR/FR
 
Jun18
Søndag 18. juni, 2023
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Jun25
Søndag 25. juni, 2023
11:00 Gudstjeneste i Kjørsvik grendehus
 
Jul9
Søndag 9. juli, 2023
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Jul16
Søndag 16. juli, 2023
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Jul29
Lørdag 29. juli, 2023
13:00 Gudstjeneste på Vik gamle kirkegård
Olsokgudstjeneste
 
Aug6
Søndag 6. august, 2023
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Aug27
Søndag 27. august, 2023
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Sep10
Søndag 10. september, 2023
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Sep24
Søndag 24. september, 2023
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Okt8
Søndag 8. oktober, 2023
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Okt15
Søndag 15. oktober, 2023
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Okt29
Søndag 29. oktober, 2023
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Nov5
Søndag 5. november, 2023
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Nov12
Søndag 12. november, 2023
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Nov26
Søndag 26. november, 2023
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Des3
Søndag 3. desember, 2023
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Des10
Søndag 10. desember, 2023
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Des24
Søndag 24. desember, 2023
15:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Des26
Tirsdag 26. desember, 2023
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
Mai5
Søndag 5. mai, 2024
11:00 Gudstjeneste med konfirmasjon
Konfirmasjon
 
Powered by Cornerstone