Sømna kirke på Vik i Sømna
Sømna kirke på Vik i Sømna

Informasjon om konfirmantundervisning

 

Velkommen til en spennende konfirmanttid. Vi samler konfirmantene om lag hver 14. dag, og veksler mellom å treffes i kirka på dagtid, og fredagskvelder på LIME (ungdomsklubben på Berg). En konfirmantweekend til Trondheim er også en del av opplegget. I tillegg består konfirmantopplegget av et visst antall gudstjenester i Sømna kirke. Alt i programmet er obligatorisk. 
Konfirmasjonsdato i 2025 er søndag 4. mai.  

Ansvarlig for konfirmantundervisningen i Sømna menighet er trosopplærer Tone J. Sund (90897464) og diakon Per Weibye (99360376). Vi gleder oss til å treffe konfirmantene, og vi skal gjøre vårt beste for at det blir en fin tid for hver enkelt. Ta kontakt med oss hvis det er spesielle forhold vi burde være klar over vedrørende din konfirmant.

Med forbehold om endringer ser programmet slik ut: 
Undervisning i kirka onsdager kl 13-14:30 og LIME fredager kl 19-20 (begge en gang pr mnd)

September:

 • Onsdag 18.09: Konfirmantundervisning i kirka kl 13-14:30.
 • Onsdag 18.09: Foreldremøte i kirka kl 18:00 (konfirmantene møter ikke)
 • Søndag 22.09: Presentasjonsgudstjeneste i kirka kl 11. Konfirmantene møter 10:45.
 • Fredag 27.09. Konfirmantsamling på LIME kl 19-20

Oktober:

 • Onsdag 16.10: Konfirmantundervisning i kirka kl 13-14:30
 • Helgen 18.-20.10: Konfirmantene deltar på kirkestand på Sømnamessa?
 • Søndag 27.10: Konfirmantsamling LIME kl.18-21: Vi ser film: «Son of God»

November:

 • Onsdag 13.11: Konfirmantundervisning i kirka kl 13-14:30  
 • Fredag 29.11: Konfirmantsamling LIME kl 19-20:

Desember:

 • Onsdag 11.12: Konfirmantundervisning i kirka kl 13-14:30: Trene til lysmesse
 • Fredag 20.12: Kirka kl 9: Lysmesse med skolene. Lysprosesjon med konfirmantene

Januar:

 • Onsdag 15.01: Konfirmantundervisning i kirka kl 13-14:30
 • Fredag 24.01: Konfirmantsamling LIME kl. 19-20; forberedelse konfirmantweekend

Februar:

 • Helgen 31.01.-02.02: Konfirmantweekend/Impuls i Trondheim
 • Onsdag 12.02: Konfirmantundervisning i kirka kl 13-14:30  
 • Søndag 23.02: Konfirmantsamling LIME kl. 18-20: Vi ser film

Mars:

 • Onsdag 12.03: Konfirmantundervisning i kirka kl 13-14:30
 • Fredag 21.03: Konfirmantsamling LIME kl 19-20:

April:  

 • Onsdag 09.04: Konfirmantundervisning kl. 13-14:30
 • Onsdag 23.04: Konfirmantundervisning kl. 13-14:30
  • Øve til samtalegudstjeneste
 • Onsdag 23.04: Samtalegudstjeneste i kirka kl. 18:00
  • Påfølgende foreldremøte i kirka  
 • Onsdag 30.04: Sømna Kirke kl. 13-14:30
  • Fotografering og øving til konfirmasjon

Mai:

 • Søndag 04.05: Sømna kirke kl. 11: Konfirmasjon!

GUDSTJENESTER I SØMNA KIRKE:

Konfirmantopplegget består av 10 obligatoriske gudstjenester. 6 av disse er felles for alle:

1. Presentasjonsgudstjeneste
2. Høytidsgudstjeneste 1.juledag eller en annen gudstjeneste i jula:
3. Gudstjeneste i forbindelse med konfirmanttur (Nidarosdomen)
4. Høytidsgudstjeneste 1.påskedag eller en annen gudstjeneste i påsken
5. Samtalegudstjeneste
6. Konfirmasjonsgudstjeneste

Da gjenstår 4 gudstjenester, og 2 av disse er med tjenesteoppgaver. For de ørige 2 velger konfirmantene selv når de går til gudstjeneste. Det er også mulig å få godkjent en gudstjeneste fra oppmøte i annen kirke/menighet. Dette krever at konfirmanten har med og fyller ut gudstjenesteskjema (se link under), og får underskrift fra presten som har gudstjenesten.  

TJENESTEOPPGAVER I GUDSTJENESTENE

Vi fordeler det slik at hver konfirmant i løpet av konfirmasjonstiden får to gudstjenester hver med tildelt arbeidsoppgave. Hvis en av søndagene ikke passer ber vi dere bytte innbyrdes OG gi beskjed om det til Tone. Når konfirmantene skal ha oppgaver møter de senest en halv time før gudstjenesten begynner.

Oppgavene de får er enkle og krever som regel ingen spesiell forberedelse, utenom en gang hver med baking (gå i prosesjon, hente bønnekrukke, være kirkevert og ønske velkommen.). Noen kan bli bedt om å lese, men det vil i så fall alltid skje i god tid i forkant så man får øvet seg hjemme.

På disse gudstjenestene må de konfirmantene som skal ha oppgaver møte senest en halv time før gudstjenesten begynner.

 

Relaterte lenker
Jul29
Mandag 29. juli, 2024
13:00 Olsokgudstjeneste
På Vik gamle kirkested
 
Aug3
Lørdag 3. august, 2024
17:00 Konsert i kirken
"Sunnivas Hjertemedisin" Norske og svenske sanger på vårres vis. (Med flere lokale musikere)
 
Aug11
Søndag 11. august, 2024
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Aug25
Søndag 25. august, 2024
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Sep1
Søndag 1. september, 2024
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Sep4
Onsdag 4. september, 2024
18:00 Møte iSømna MR/FR
 
Sep15
Søndag 15. september, 2024
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Sep22
Søndag 22. september, 2024
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
Presentasjon av konfirmanter
 
Sep29
Søndag 29. september, 2024
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Okt13
Søndag 13. oktober, 2024
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Okt27
Søndag 27. oktober, 2024
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Nov3
Søndag 3. november, 2024
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Nov10
Søndag 10. november, 2024
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Nov24
Søndag 24. november, 2024
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Des1
Søndag 1. desember, 2024
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Des8
Søndag 8. desember, 2024
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Des24
Tirsdag 24. desember, 2024
15:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
Des25
Onsdag 25. desember, 2024
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Powered by Cornerstone