Sømna kirke på Vik i Sømna
Sømna kirke på Vik i Sømna

Informasjon om konfirmantundervisning

Konfirmantprogram vinter/vår 2021 (Med forbehold om endringer).

Januar:

 • Fredag 22.01: LIME kl. 19:00-20:00; Tema: treenigheten/trosbekjennelsen
 • Tirsdag 26.01: Konfirmantundervisning i kirka kl 14:30-16:00 kl A
 • Onsdag 27.01: Konfirmantundervisning i kirka kl 14:30-16:00 kl B

Februar:

 • Søndag (!) 14.02: LIME kl 18-20:30: Vi ser film: «Son of God»
 • Tirsdag 23.02: Konfirmantundervisning i kirka kl 14:30-16:00 kl A
 • Onsdag 24.02: Konfirmantundervisning i kirka kl 14:30-16:00 kl B

Mars:

 • Fredag 12.03: LIME kl. 19:00-20:00; Forberedelse dagstur til Tjøtta. Gloriabilde
 • Tirsdag 23.03: Konfirmantundervisning i kirka kl 14:30-16:00 kl A
 • Onsdag 24.03: Konfirmantundervisning i kirka kl 14:30-16:00 kl B

April:

 • Fredag 9.04: LIME kl. 19:00-20:00; Forberedelse samtalegudstjeneste inkl Gloriabilde
 • Onsdag 14.04: Konfirmantundervisning kl. 14:30-16:00. Felles. Øve samtalegudstjeneste
 • Søndag 18.04: Samtalegudstjeneste i kirka kl. 11:00
 • Onsdag 21.04: Foreldremøte i kirka kl 18:00 (konfirmantene møter ikke)
 • Onsdag 28.04: Sømna Kirke kl. 14:30-16:00: Felles øving til konfirmasjon, fotografering.

Mai:

 • Søndag 02.05: Konfirmasjon er utsatt til søndag 19. september kl 11.

Juni:

 • Lørdag 5. juni: Kreativt verksted med konfirmantene på Framheim i Vik
 • Søndag 6. juni: Dagstur/ekskursjon i regionen. Vi reiser med egen buss.
  • For denne helgen må konfirmantene betale en egenandel. Grunnet usikkerhet rundt konfirmantweekend og andre reisemuligheter, har Sømna menighet ikke innkrevd egenbetaling/konfirmantavgift for konfirmantkullet 20/21 tidligere.
  • Detaljert program kommer senere

Undervisningen på Lime er lagt på de fredagene som Lime er åpent for 9. klassen. Da møter hele gruppen til samlet undervisningen på Lime. 
Hele 9. klasse i Sømna er velkommen på LIME kl. 20-23. (etter undervisningen er ferdig.)

KONFIRMANTOPPGAVER I GUDSTJENESTENE

Vi fordeler det slik at hver konfirmant i løpet av konfirmasjonstiden får to gudstjenester hver med tildelt arbeidsoppgave. Hvis en av søndagene ikke passer ber vi dere bytte innbyrdes OG gi beskjed om det til Tone. Oppgavene de får er enkle og krever som regel ingen spesiell forberedelse, utenom en gang hver med baking (gå i prosesjon, hente bønnekrukke, være kirkevert og ønske velkommen.). Noen kan bli bedt om å lese, men det vil i så fall alltid skje i god tid i forkant så man får øvet seg hjemme.

Av de 10 obligatoriske gudstjenestene er 6 felles for alle:

1. Presentasjonsgudstjeneste
2. Høytidsgudstjeneste 1.juledag eller en annen gudstjeneste i jula (i år gjaldt også 13. desember)
3. Gudstjeneste i forbindelse med konfirmanttur
4. Høytidsgudstjeneste 1.påskedag eller en annen gudstjeneste i påsken
5. Samtalegudstjeneste
6. Konfirmasjonsgudstjeneste

Da gjenstår 4 gudstjenester og 2 av disse er med tjenesteoppgaver.

Her er listen som gjelder etter jul:

Søndag 31. januar kl. 11: Fredrik, Evert, Jørgen, Rina, Vanja,
Ingen kirkekaffe etter denne gudstjenesten.
Søndag 14. februar kl. 11: Frida, Håkon, Tobias, Martine, Andreas,
De tre første har med kake og hjelper til under kirkekaffen.
Søndag 7. mars kl. 18:, Lasse, Mathias, Adrian, Mats, Alva, Kine
De tre første har med kake og hjelper til under kirkekaffen.
Søndag 14. mars kl. 11: Sindre, Sivert, Kristian, Skjønning, Sophia, Andrine
De tre første har med kake og hjelper til under kirkekaffen.
Søndag 28. mars kl.11.00: Aurora Flostrand, Aurora Knygh, Adele, Sverre, Ulrik,De tre første har med kake og hjelper til under kirkekaffen.

På disse gudstjenestene må de konfirmantene som skal ha oppgaver møte senest en halv time før gudstjenesten begynner.

NB!! Listen er laget med håp om å kunne gjennomføre de oppsatte gudstjenestene, og at vi igjen kan ha kirkekaffe. Vi vil gi beskjed dersom det blir endringer.

I januar gjelder fremdeles regelen om at det kun er tillatt med 10 personer tilstede ved gudstjeneste, så de som ikke er satt opp med tjenesteoppgaver må melde seg på gudstjenesten hvis de har tenkt seg dit. (Konfirmanter med tjenesteoppgaver skal ikke melde seg på den gudstjenesten hvor de er satt opp.)

Ansvarlig for konfirmantundervisningen i Sømna menighet er sokneprest i Sømna, Heidi Frich Andersen (41145131), trosopplærer Tone J. Sund (90897464), trosopplærer/vikar Kathrine Haugen, organist Roy Magnus Langås og diakon Per Weibye. Vi gleder oss til å treffe konfirmantene, og vi skal gjøre vårt beste for at det blir en fin tid for hver enkelt.

Relaterte lenker
Aug15
Søndag 15. august, 2021
18:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Aug29
Søndag 29. august, 2021
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Sep1
Onsdag 1. september, 2021
18:30 Møte i Sømna MR/FR
 
Sep12
Søndag 12. september, 2021
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
Med utdeling av 4-års bok
 
Sep19
Søndag 19. september, 2021
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
Konfirmasjon
13:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
Konfirmasjon
 
Okt3
Søndag 3. oktober, 2021
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Okt10
Søndag 10. oktober, 2021
18:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
Salmekveld
 
Okt13
Onsdag 13. oktober, 2021
18:30 Møte i Sømna MR/FR
 
Okt17
Søndag 17. oktober, 2021
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
Presentasjon av konfirmanter 2022
 
Okt31
Søndag 31. oktober, 2021
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Nov7
Søndag 7. november, 2021
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
Allehelgensdag
 
Nov21
Søndag 21. november, 2021
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Nov28
Søndag 28. november, 2021
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
Med deltagelse av Lys Våken
 
Des1
Onsdag 1. desember, 2021
18:30 Møte i Sømna MR/FR
 
Des12
Søndag 12. desember, 2021
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Des19
Søndag 19. desember, 2021
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Des24
Fredag 24. desember, 2021
15:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
Julaften
 
Des25
Lørdag 25. desember, 2021
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
1. juledag
Jan1
Lørdag 1. januar, 2022
18:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Powered by Cornerstone