Sømna kirke på Vik i Sømna
Sømna kirke på Vik i Sømna

Informasjon om konfirmantundervisning

Velkommen til en spennende konfirmanttid. Vi samler konfirmantene om lag hver 14. dag, og veksler mellom å treffes i kirka på dagtid, og fredagskvelder på LIME (ungdomsklubben på Berg). En konfirmantweekend til Trondheim er også en del av opplegget. I tillegg består konfirmantopplegget av et visst antall gudstjenester i Sømna kirke. Alt i programmet er obligatorisk. 
Konfirmasjonsdato i 2023 er søndag 7. mai.  

Ansvarlig for konfirmantundervisningen i Sømna menighet er sokneprest i Sømna, Heidi Frich Andersen (41145131), trosopplærer Tone J. Sund (90897464) og diakon Per Weibye (99360376). Vi gleder oss til å treffe konfirmantene, og vi skal gjøre vårt beste for at det blir en fin tid for hver enkelt. Ta kontakt med oss hvis det er spesielle forhold vi burde være klar over vedrørende din konfirmant.

Med forbehold om endringer ser programmet slik ut: 
Undervisning i kirka onsdager kl 13-14:30 og LIME fredager kl 19-20 (begge en gang pr mnd)

Januar:

 • Onsdag 10.01: Flyttes til
 • Onsdag 17.01: Konfirmantundervisning i kirka kl 13-14:30
 • Fredag 26.01: LIME kl. 19:00-20:00; forberedelse konfirmantweekend

Februar:

 • Helgen 02.02-04.02: Konfirmantweekend/Impuls i Trondheim
 • Onsdag 07.02: Konfirmantundervisning i kirka kl 13-14:30 
 • OBS: Fredag 16.02: LIME kl 19-20: flyttes til 
 • Søndag 18.02. kl 18-21: anledning til å gå etter filmen kl 20, mens LIME har åpent til kl 21 for de som ønsker det.

Mars:

 • Onsdag 06.03: Konfirmantundervisning i kirka kl 13-14:30
 • Fredag 15.03: LIME kl. 19:00-20:00
 • Onsdag 20.03: Konfirmantundervisning kl. 13-14:30

April:  

 • Onsdag 24.04: Konfirmantundervisning kl. 13-14:30: Øve til samtalegudstjeneste
  • Kl 18:00: Samtalegudstjeneste i kirka med konfirmantene
   • Påfølgende foreldremøte i kirka
 • OBS; Tirsdag 30.04: Sømna Kirke kl. 14:30-16:00
  • Fotografering og øving til konfirmasjon

Mai:

 • Søndag 05.05: Sømna kirke kl. 11: Konfirmasjon!

GUDSTJENESTER I SØMNA KIRKE:

Konfirmantopplegget består av 10 obligatoriske gudstjenester. 6 av disse er felles for alle:

1. Presentasjonsgudstjeneste
2. Høytidsgudstjeneste 1.juledag eller en annen gudstjeneste i jula:
3. Gudstjeneste i forbindelse med konfirmanttur (Nidarosdomen)
4. Høytidsgudstjeneste 1.påskedag eller en annen gudstjeneste i påsken
5. Samtalegudstjeneste
6. Konfirmasjonsgudstjeneste

Da gjenstår 4 gudstjenester, og 2 av disse er med tjenesteoppgaver. For de ørige 2 velger konfirmantene selv når de går til gudstjeneste. Det er også mulig å få godkjent en gudstjeneste fra oppmøte i annen kirke/menighet. Dette krever at konfirmanten har med og fyller ut gudstjenesteskjema (se link under), og får underskrift fra presten som har gudstjenesten.  

TJENESTEOPPGAVER I GUDSTJENESTENE

Vi fordeler det slik at hver konfirmant i løpet av konfirmasjonstiden får to gudstjenester hver med tildelt arbeidsoppgave. Hvis en av søndagene ikke passer ber vi dere bytte innbyrdes OG gi beskjed om det til Tone. Når konfirmantene skal ha oppgaver møter de senest en halv time før gudstjenesten begynner.

Oppgavene de får er enkle og krever som regel ingen spesiell forberedelse, utenom en gang hver med baking (gå i prosesjon, hente bønnekrukke, være kirkevert og ønske velkommen.). Noen kan bli bedt om å lese, men det vil i så fall alltid skje i god tid i forkant så man får øvet seg hjemme.

Her er listen som gjelder etter jul:

Søndag 14. januar kl. 11:
Kari, Dagmar, Frøya, Ingeborg og Egil.
De to første har med kake. Alle er også kirkeverter, hjelper til å ønske velkommen og deler ut salmebøker og liturgihefter.

Søndag 11. februar kl. 11:
Angelica, Sander, Leander, Emil og Julie.
De tre første har med kake eller fastelavnsboller. Alle er også kirkeverter, hjelper til å ønske velkommen og deler ut salmebøker og liturgihefter.

Søndag 18. februar kl. 11:
Melissa, Katerina, Mathilde, Vårin og Sandra.
De tre første har med kake. Alle er også kirkeverter, hjelper til å ønske velkommen og deler ut salmebøker og liturgihefter.

Søndag 3. mars kl. 11:
Gudbjørg, Saga og Dagrun
Alle har med kake, og er også kirkeverter, hjelper til å ønske velkommen og deler ut salmebøker og liturgihefter.

Søndag 10. mars kl. 11:
Tor-Einar, Brage og Julian. Alle tar med kake, og er også kirkeverter, hjelper til å ønske velkommen og deler ut salmebøker og liturgihefter.

Søndag 24. mars (Palmesøndag) kl. 11:
Egil, Trygve, Viktor og Sivert De tre første har med kake.  Alle er også kirkeverter, hjelper til å ønske velkommen og deler ut salmebøker og liturgihefter.

På disse gudstjenestene må de konfirmantene som skal ha oppgaver møte senest en halv time før gudstjenesten begynner.

Relaterte lenker
Mar3
Søndag 3. mars, 2024
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Mar10
Søndag 10. mars, 2024
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Mar12
Tirsdag 12. mars, 2024
15:00 Middag for småbarnsfamilier
NB! Påmelding
 
Mar24
Søndag 24. mars, 2024
11:00 Gudstjeneste med dåp i Sømna kirke
Palmesøndag
 
Mar28
Torsdag 28. mars, 2024
18:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
Skjærtorsdag
 
Mar29
Fredag 29. mars, 2024
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
Langfredag
 
Mar31
Søndag 31. mars, 2024
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
Påskedag
 
Apr14
Søndag 14. april, 2024
11:00 Gudstjeneste med dåp i Sømna kirke
 
Apr24
Onsdag 24. april, 2024
18:00 Samtalegudstjeneste
Samtalegudstjeneste med årets konfirmanter
 
Mai5
Søndag 5. mai, 2024
11:00 Gudstjeneste med konfirmasjon
Konfirmasjon
 
Mai17
Fredag 17. mai, 2024
11:30 Gudstjeneste i Sømna kirke
17. mai gudstjeneste
 
Mai19
Søndag 19. mai, 2024
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
1. Pinsedag
 
Jun2
Søndag 2. juni, 2024
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Jun23
Søndag 23. juni, 2024
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
Jun30
Søndag 30. juni, 2024
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Powered by Cornerstone