Sømna kirke på Vik i Sømna
Sømna kirke på Vik i Sømna

Ansatte i Sømna menighet

Ansatte i Sømna menighet

Navn/stilling:

Telefon:

e-post

Menighets-kontoret (i Vik ved kirken) 

Sogneprest

Heidi Frich Andersen

90 40 34 58 (kontorets telefonnummer)

41 14 51 31 Mobil

post@somna-kirke.no

Etter avtale

Tone Sund

Kirkeverge/daglig leder

 

 90897464

post@somna-kirke.no

Etter avtale

Sølvi Govasli Malm

Menighetssekretær

 

48063857

post@somna-kirke.no

Tirsdag, annenhver fredag

Torgrim Aspvik

Kirketjener

90754100

 

post@somna-kirke.no

 

Roy Magnus Langås

Organist

 

91325151

post@somna-kirke.no

Etter avtale

Per Weibye

Diakon

 

 

99360376

per.weibye@gmail.com

post@somna-kirke.no

Etter avtale

 

Menighetens kontonr:

4536 47 14134

Vipps-nummer:

105302

 

Besøksadresse:

Tusbergstua ved kirken

Postadresse: Sømna Menighet, Gamle Vik 6

8920 Sømna

90 40 34 58 (kontorets telefonnummer)

 
       

 

Mai17
Mandag 17. mai, 2021
11:30 Gudstjeneste i Sømna kirke
17. mai
 
Mai19
Onsdag 19. mai, 2021
18:00 Foredrag i Sømna kirke
Tove Rørmark fra Helgeland museum
 
Mai23
Søndag 23. mai, 2021
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Mai26
Onsdag 26. mai, 2021
18:00 Foredrag i Sømna kirke
Med Magdalena Bürgin-Borch, tekstilkunstner
 
Mai30
Søndag 30. mai, 2021
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Jun2
Onsdag 2. juni, 2021
18:00 Foredrag i Sømna kirke
Med Even Borch, tidligere prost og sokneprest
 
Jun13
Søndag 13. juni, 2021
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Jun16
Onsdag 16. juni, 2021
18:30 Møte i Sømna MR/FR
 
Jun27
Søndag 27. juni, 2021
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Sep1
Onsdag 1. september, 2021
18:30 Møte i Sømna MR/FR
 
Okt13
Onsdag 13. oktober, 2021
18:30 Møte i Sømna MR/FR
Des1
Onsdag 1. desember, 2021
18:30 Møte i Sømna MR/FR
 
Powered by Cornerstone