Sømna kirke på Vik i Sømna
Sømna kirke på Vik i Sømna
Årsmøte for 2020 søndag 03.10.2021

Årsmøte for 2020 søndag 03.10.2021

Det blir årsmøte i Sømna menighet søndag 03.10.2021 rett etter gudstjenesten og kirkekaffen.

Alle i menigheten er velkommen!

 

Saksliste til årsmøtet for 2020

1. Konstituering
...
a) Godkjenning av
Innkalling
Saksliste

b) Valg av
Ordstyrer/møteleder
Referent

2 medlemmer til å undertegne protokollen

2. Årsberetning

3. Regnskap

4. Innkomne forslag

 

Sep19
Søndag 19. september, 2021
11:00 Lukket Gudstjeneste i Sømna kirke
Konfirmasjon
13:00 Lukket Gudstjeneste i Sømna kirke
Konfirmasjon
 
Sep22
Onsdag 22. september, 2021
18:00 Foredrag i kirken
Foredragsholder: Hilde Marie Thrana
 
Okt3
Søndag 3. oktober, 2021
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
Årsmøte i menigheten rett etter gudstjenesten
 
Okt10
Søndag 10. oktober, 2021
18:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
Salmekveld
 
Okt13
Onsdag 13. oktober, 2021
19:00 Møte i Sømna MR/FR
 
Okt17
Søndag 17. oktober, 2021
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
Presentasjon av konfirmanter 2022
 
Okt31
Søndag 31. oktober, 2021
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Nov7
Søndag 7. november, 2021
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
Allehelgensdag
 
Nov21
Søndag 21. november, 2021
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Nov28
Søndag 28. november, 2021
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
Med deltagelse av Lys Våken
 
Des1
Onsdag 1. desember, 2021
18:30 Møte i Sømna MR/FR
 
Des12
Søndag 12. desember, 2021
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Des19
Søndag 19. desember, 2021
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Des24
Fredag 24. desember, 2021
15:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
Julaften
 
Des25
Lørdag 25. desember, 2021
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
1. juledag
 
Jan1
Lørdag 1. januar, 2022
18:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
Mai8
Søndag 8. mai, 2022
11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste
13:00 Konfirmasjonsgudstjeneste
 
Powered by Cornerstone