Sømna kirke på Vik i Sømna
Sømna kirke på Vik i Sømna

Restriksjoner ved begravelse og gudstjeneste

Skal du i begravelse eller i gudstjeneste? 

Begravelser og gudstjenester er berørt av restriksjonene som vi alle er pålagt, og Sømna menighet følger de nasjonale og lokale retningslinjene. 

I kirken vår er det nå tillatt med opptil 160 deltagere i gudstjenester, begravelser og bisettelser. 

Det må føres navneliste over de som er tilstede. Det er satt opp markering i kirken, slik at smittevernreglene skal kunne følges. Det er ikke tillatt å flytte på stoler som er satt frem i kirken, de må stå slik for at en meters regelen skal holdes. Det er bare mulig å sitte i hver andre benk, og det er tillatt med maks 4 på hver benk. Dersom det er personer fra samme husstand, er det tillatt å sitte tettere. Det kan oppstå kø siden alle skal registreres med navn, men vi satser på pent vær og at folk står ute hvis det blir litt ventetid i køen. Vi må alle hjelpe hverandre med å følge smittereglene.

Sømna menighet har videoutstyr montert i kirken. Alle gudstjenestene blir filmet og er mulig å se på nett. Det er mulig å strømme begravelser og vielser og dette koster kr. 500,-.

 

Du kan ikke delta i seremoni

  • dersom du er i karantene
  • dersom du har vært i nærkontakt med mistenkt smittet
  • dersom du har symptomer som kan tyde på smitte

 

Har du spørsmål til dette, er det bare å kontakte kirkeverge i Sømna, Tone J. Sund, tlf. 908 97464

 

Aug15
Søndag 15. august, 2021
18:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Aug29
Søndag 29. august, 2021
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Sep1
Onsdag 1. september, 2021
18:30 Møte i Sømna MR/FR
 
Sep12
Søndag 12. september, 2021
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
Med utdeling av 4-års bok
 
Sep19
Søndag 19. september, 2021
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
Konfirmasjon
13:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
Konfirmasjon
 
Okt3
Søndag 3. oktober, 2021
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Okt10
Søndag 10. oktober, 2021
18:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
Salmekveld
 
Okt13
Onsdag 13. oktober, 2021
18:30 Møte i Sømna MR/FR
 
Okt17
Søndag 17. oktober, 2021
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
Presentasjon av konfirmanter 2022
 
Okt31
Søndag 31. oktober, 2021
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Nov7
Søndag 7. november, 2021
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
Allehelgensdag
 
Nov21
Søndag 21. november, 2021
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Nov28
Søndag 28. november, 2021
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
Med deltagelse av Lys Våken
 
Des1
Onsdag 1. desember, 2021
18:30 Møte i Sømna MR/FR
 
Des12
Søndag 12. desember, 2021
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Des19
Søndag 19. desember, 2021
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Des24
Fredag 24. desember, 2021
15:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
Julaften
 
Des25
Lørdag 25. desember, 2021
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
1. juledag
Jan1
Lørdag 1. januar, 2022
18:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Powered by Cornerstone