Sømna kirke på Vik i Sømna
Sømna kirke på Vik i Sømna

Restriksjoner ved begravelse og gudstjeneste

Skal du i begravelse eller i gudstjeneste? 

Begravelser og gudstjenester er berørt av restriksjonene som vi alle er pålagt, og Sømna menighet følger de nasjonale og lokale retningslinjene. Frem til 14. april blir det ingen åpne gudstjenester.

I kirken vår er det nå tillatt med opptil 50 deltagere i begravelser og bisettelser. Alle som kommer i kirken skal anvises plass av en av de som har oppgaver i kirken.

Det må føres navneliste over de som er tilstede. Det er satt opp markering i kirken, slik at smittevernreglene skal kunne følges. Det er ikke tillatt å flytte på stoler som er satt frem i kirken, de må stå slik for at en meters regelen skal holdes. Det er bare mulig å sitte i hver tredje benk, og det er tillatt med maks 4 på hver benk. Dersom det er personer fra samme husstand, er det tillatt å sitte tettere. Det kan oppstå kø siden alle skal registreres med navn, men vi satser på pent vær og at folk står ute hvis det blir litt ventetid i køen. Vi må alle hjelpe hverandre med å følge smittereglene.

Sømna menighet har videoutstyr montert i kirken. Alle gudstjenestene blir filmet og er mulig å se på nett. Det er mulig å strømme begravelser og vielser og dette koster kr. 500,-.

 

Du kan ikke delta i seremoni

  • dersom du er i karantene
  • dersom du har vært i nærkontakt med mistenkt smittet
  • dersom du har symptomer som kan tyde på smitte

 

Har du spørsmål til dette, er det bare å kontakte kirkeverge i Sømna, Tone J. Sund, tlf. 908 97464

 

Apr18
Søndag 18. april, 2021
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Apr28
Onsdag 28. april, 2021
18:30 Møte i Sømna MR/FR
 
Mai2
Søndag 2. mai, 2021
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Mai17
Mandag 17. mai, 2021
11:30 Gudstjeneste i Sømna kirke
17. mai
 
Mai23
Søndag 23. mai, 2021
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Mai30
Søndag 30. mai, 2021
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Jun13
Søndag 13. juni, 2021
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Jun16
Onsdag 16. juni, 2021
18:30 Møte i Sømna MR/FR
 
Jun27
Søndag 27. juni, 2021
00:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Sep1
Onsdag 1. september, 2021
18:30 Møte i Sømna MR/FR
 
Okt13
Onsdag 13. oktober, 2021
18:30 Møte i Sømna MR/FR
Des1
Onsdag 1. desember, 2021
18:30 Møte i Sømna MR/FR
 
Powered by Cornerstone